เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดนสินค้าและอุปกรณ์ทั้งหมดและบรรจุภัณฑ์ ที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และไม่ผ่านการใช้งาน โดยบริษัท เอจี สเป็คส์ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไงที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะรับคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

1.ทางบริษัทจัดส่งสินค้าผิดรุ่นให้ลูกค้า
2.สินค้าในสต็อกของบริษัทหมด
3.บริษัทจัดส่งสินค้าล่าช้ามากกว่า 7 วัน
4.สินค้าที่ได้รับเกิดชำรุด